Lëtzebuerger Guiden a Scouten asbl

Centre de Formation et d'Animation Neihaischen

 

 

Home Comité Neihaischen - Comité

Comité

De Comité Neihaischen engagéiert sech bénévol fir d’Infrastrukturen de Besoinen vum Guidissem an Scoutissem unzepassen: och an Zukunft ass d'Haaptuléies fir den Accueil vun Jonken an Erwuessener, a virun allem vu Guiden a Scouten ze garantéiren.

Och wann di läscht Eischt-Mee-Kiirmes 2006 wor, leeft virun vill an de Beraicher Formatioun an Animatioun um Neihaischen. De Service d’Assistance aux Formateurs bénévoles – besser als SAFAB ënnert de Lëtzebuerger Guiden a Scouten bekannt – an d’Naturverwaltung (fréier Administration des Eaux et Forêts) dynamiséiren mat hirem edukative Programm de Site, dem séng Infrastrukturen vum Comité Neihaischen, resp. der LGS ASBL an der Rei gehale gin.

D'Commémoration nationale am Oktober an d'Eischt-Mee-Feier gehéiren traditionnel zu dem Jorës-Programm vum Comité Neihaischen.

Wien Loscht huet am Comité Neihaischen matzeschaffen, sief et administrativ, sief et technesch, ass haerzlech wëllkomm. Avis am Amateurs...

Aktivitéitsrapporten vum Comité Neihaischen

Newsletter ASBL 2023/02

Newsletter ASBL 2023/01

Newsletter ASBL 2022/04

Newsletter ASBL 2022/03

Newsletter ASBL 2022/02

Newsletter ASBL 2022/01

Newsletter ASBL 2021/03

Newsletter ASBL 2021/02

Newsletter ASBL 2021/01

Newsletter ASBL 2020/02

Newsletter ASBL 2020/01

Rapport Annuel Comité Neihaischen 2011/2012

Rapport Annuel Comité Neihaischen 2010/2011

Rapport Annuel Comité Neihaischen 2009/2010

Rapport Annuel Comité Neihaischen 2008/2009

Rapport Annuel Comité Neihaischen 2007/2008

Rapport Annuel Comité Neihaischen 2006/2007

.

Comité Neihaischen - Comité
Neihaischen
En-action
En-action
Chantier 2011
Chantier 2011
1.Mee 2010
1.Mee 2010
Commémoration nationale
Commémoration n...
1.Mée 2012
1.Mée 2012
Dag vum Bam 2012
Dag vum Bam 201...
Aktioun Gebeess
Aktioun Gebeess
1 Mee 2013
1 Mee 2013
CMC-2013
CMC-2013
1. Mee 2014
1. Mee 2014
Commémoratioun 12.10.2014
Commémoratioun ...
1. Mee 2015
1. Mee 2015
Commemoratioun 09.10.2016
Commemoratioun ...
Schaffdeeg 2016
Schaffdeeg 2016
Chantier Bloc Sanitaire
Chantier Bloc S...
1. Mee 2016
1. Mee 2016
1. Mee 2017
1. Mee 2017
Chantier Rehausse
Chantier Rehaus...
1. Mee 2018
1. Mee 2018
1. Mee 2019
1. Mee 2019
1. Mee 2020
1. Mee 2020
1. Mee 2021
1. Mee 2021
1. Mee 2022
1. Mee 2022
1. Mee 2023
1. Mee 2023
CMC-2023
CMC-2023
Chefdag 2023
Chefdag 2023

 

Display # 
 
 
Powered by Phoca Gallery